Alle puoli prosenttia hakeutuu hoitoon

Teksti Sampsa Hannonen
Kuvitus Alex Pentinpuro

 

Päihteiden ongelmakäyttö ei näy “kärpäsen kakkaa” suurempana Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä. Huumausaineista voi puhua opiskelijaterveydenhuollossa avoimesti, mutta samalla SORA-laki tekee terveydenhuollon ammattilaisesta ilmoitusvelvollisen.

 

Päihteiden takia hakeudutaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) pakeille harvoin. Alle puoli prosenttia kaikista käyntikerroista liittyy päihteiden ongelmakäyttöön.

YTHS:n Mielenterveys- ja opiskeluyhteisötyön johtava ylilääkäri Tommi Väyrynen selittää käyntien vähäisyyttä sillä, että opiskelijoiden päihteiden käyttö on harvoin vielä äitynyt niin pahaksi, että hakeuduttaisiin hoitoon.

Vuonna 2021 hoitokäyntejä kaikkien päihteiden osalta oli 319. Yhteensä YTHS:n mielenterveys- ja päihdepuolella käyntejä oli liki 170 000. 

“Käyntimäärät eivät vertaudu kooltaan edes kärpäsen kakkaan, jos verrataan päihteistä johtuneita käyntejä kaikkiin päihde- ja mielenterveys käynteihin.”

Päihdesairaus sen sijaan voi saada ensisykäyksiä jo korkeakouluaikoina.

Ennaltaehkäisevän työn merkityksestä puhuva Väyrynen toteaa, että opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

“Jos ajautuu miettimään omaa päihteiden käyttöä, kannattaa silloin yleensä pysähtyä.”

Väyrynen sanoo, että päihteiden käytöstä olisi hyvä puhua avoimesti – myös huumausaineista. Hän korostaa, että opiskelijaterveydenhuoltoa koskee salassapitovelvollisuus, mutta tässä voidaan joustaa SORA-alojen kohdalla.

SORA-aloilla tarkoitetaan muun muassa kasvatus-, terveys- ja ohjausaloja, kuten opettajan tai sosiaalityön koulutusta. Näillä aloilla edellytetään todistamaan nuhteettomuutta esimerkiksi huumausaineiden osalta. 

 

“SORA-lait ovat todella hankalia”

Tuoreimmasta Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta selviää, että jotain huumaavaa ainetta, lääkkeitä tai lääkkeiden tai alkoholin yhdistelmää on käyttänyt vajaa 25 prosenttia korkeakouluopiskelijoista.

“Opiskelijoiden yksittäiset huumausainekokeilut eivät koskaan johda toimenpiteisiin. Opiskeluterveydenhuollolla on oikeus ilmoittaa oppilaitokselle SORA-alalla opiskelevasta, jos opiskelijan huumausaineiden käyttö aiheuttaisi vaaraa esimerkiksi harjoittelussa joko opiskelijalle itselleen tai harjoittelupaikan alaikäisille, potilaille tai asiakkaille”, kertoo Väyrynen

Väyrynen painottaa, että jos opiskelijan huumausaineiden käytöstä ilmoitetaan eteenpäin, konsultoidaan asiasta ensin myös muita, eikä päätöksen tulisi jäädä yksittäisen viranomaisen varaan. 

Väyrynen täsmentää jälkikäteen vielä sähköpostilla, että terveydenhuollon ammattilaiselle kerrotut asiat ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) koulutuspolitiikan asiantuntija Nikolas Bursiewicz kertoo, että SORA-alojen lainsäädäntö on muuttumassa.

“Merkittävin muutos on se, että SORA-aloja laajennetaan. Uudet lait tulevat koskemaan sellaisia aloja, joissa työskennellään esimerkiksi vanhusten ja vammaisten kanssa.”

Valtioneuvoston SORA-lainsäädäntöä avaavassa julkaisussa vuodelta 2015 kerrotaan, että korkeakoulu voi edellyttää huumausainetestausta, jos henkilöllä epäillään huumausaineriippuvuus. Tämä on kirjattu yhtenä perusteena testaukselle.

Tämänhetkiset kriteerit huumausainetestaukselle ovat korkeakouluille epäselvät, kirjoittaa SYL lausunnossaan uudistuvista SORA-säädöksistä.

Bursiewicz kertoo, että on kyseenalaista sekä tulkinnanvaraista, milloin voidaan epäillä huumausaineriippuvuutta. 

SYL toivoo mahdollisimman tarkkarajaisia kriteerejä, jotka takaavat opiskelijoiden oikeusturvan, linjaa Bursiewicz.

Hän huomauttaa, että huumausaineita koskevaan keskusteluun ja lainsäädäntöön nivoutuu laajempi yhteiskunnallinen asenneongelma. Tämä voi osaltaan vaikuttaa siihen, halutaanko apua hakea.

“SORA-lait ovat todella hankalia. Niillä ymmärrettävästi halutaan lisätä turvallisuutta korkeakouluissa, mutta toisaalta niillä puututaan räikeästi opiskelijan sivistyksellisiin perusoikeuksiin. Lainsäädännön tulisi olla selkeä”, Bursiewicz kertoo.

Uudistuneen SORA-lain on määrä astua voimaan vuoden 2023 elokuussa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *