Kirjeitä lehden puolesta

 

Teksti Åsa Niemi

 

LYY:n rahat olivat loppu myös viime vuonna ja silloin lehteä uhkailtiin vuoden tauolla. Joulun alla 2022 monet Lapin ammattilaiset journalisteista professoreihin kirjoittivat kannatuskirjeitä Lapin ylioppilaslehden puolesta. Kysyin kaikilta nyt marraskuussa 2023, että ovatko kirjeet edelleen ajankohtaisia ja voinko julkistaa ne kaikkien nähtäville. Kukaan ei kieltäytynyt.

Pohjois-Suomen Journalistit ry 11/2023 

 

Pohjois-Suomen Journalistit tukee Lapin ylioppilaslehteä 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa (LYY) on noussut jälleen keskusteluun Lapin ylioppilaslehden asemasta. Pohjois-Suomen Journalistit ry pitää huolestuttavana esitystä, jonka mukaan ylioppilaskunta luopuisi lehden kustantamisesta. 

 

Pohjois-Suomen journalistit on Journalistiliiton alueellinen yhdistys. Yhdistys ilmaisi tukensa Lapin ylioppilaslehdelle jo viime vuonna, kun LYY suunnitteli lehden julkaisemisen määräaikaista keskeyttämistä. 

 

Ylioppilaskunnassa on arvioitu ja tunnustettu oman journalistisen median merkitys. Pohjois-Suomen Journalistit ry pyytää ylioppilaskuntaa vakavasti harkitsemaan sitä, että ylioppilaslehdelle taattaisiin toimintavakaus pidemmäksi aikaa. On mittaamattoman arvokasta, että ylioppilaskunnan sisällä toimii oma, riippumaton journalistinen media, joka käsittelee asioita sekä kriittisesti että moniäänisesti.  

 

Ylioppilaskunta on osa yliopistoinstituutiota. Nykyajan yliopistomaailmassa hallinnon ja talouden paine on vahva, ja siksi myös oman, riippumattoman ja tarvittaessa kriittisen julkaisukanavan säilyttäminen on entistä tärkeämpää. Ilman ylioppilaslehteä opiskelijoiden tiedonsaanti olisi yliopiston viestinnän varassa. Ylioppilaslehdellä on merkitys myös yhteiskunnallisesti. Lapissa mediakenttä on kapea ja keskittynyt. Ylioppilaslehti käsittelee aiheita, joihin muut mediat eivät tartu. 

 

Ehdotus ylioppilaslehden taloudellisten resurssien karsimisesta on ikävä. On hyvä huomioida, että usein medioiden taloutta voidaan kehittää, esimerkiksi tekemisen tapoja muuttamalla. Tärkeintä on arvioida, miten oma vapaa ja kriittinen ääni voitaisiin turvata parhaiten. Päätös luopua omasta lehdestä kokonaan olisi luultavasti peruuttamaton ja kaventaisi opiskelijoiden mahdollisuutta käyttää sananvapauttaan.  

 

Oma ylioppilaslehti täyttää ylioppilaskunnan tehtävää syvimmillään. Oman journalistisen ja itsenäisen median kautta opiskelijoilla on mahdollisuus valveutuneeseen ja kriittiseen keskusteluun ja tiedonsaantiin. Samalla ylioppilaslehti antaa opiskelijoille julkaisuväylän omien näkemysten esittämiseen tai omien taitojen kartuttamiseen ja esittelemiseen. Se palvelee opiskelijoiden tarpeita hyvin konkreettisesti opintojen, valmistumisen ja työelämään siirtymisen kannalta. Ei pidä unohtaa, että entisiä Lapin Ylioppilaslehden tekijöitä on monessa merkittävässäkin tehtävässä yhteiskunnassa. 

 

Pohjois-Suomen Journalistit ry on yksi Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistyksistä. Edustamme Pohjois-Suomen alueella työskenteleviä media-alan ammattilaisia, kuten journalisteja, tiedottajia ja freelancer-toimittajia. Jäseniä meillä on vajaat viisisataa.  

 

 

Oulussa 22. marraskuuta 2023 

Pohjois-Suomen Journalistit ry.  

 

Lisätietoja: 

Minna Akimo 

Puheenjohtaja 

Pohjois-Suomen Journalistit 

044 79 49 800

JOURNALISTI TIMO METSÄJOKI 11/2023 

Voi aikoja, voi tapoja. 

Olemme tässä jälleen, joten vassakuu - ajatukseni eivät ole muuttuneet. Tästä syystä viimevuotinen kannanottoni päivitettynä.

Kun mietimme LY-lehden merkitystä LYY:n, Lapin yliopiston ja koko pohjoisen journalistisen osaamisen näkökulmasta, voimme yksinkertaisesti havaita sen olevan merkittävä. 

Lapin yliopisto ei tarjoa mahdollisuuksia journalismin opiskelemiseen suoraan. LY-lehden toiminta on omalta osaltaan paikannut tätä tyhjiötä ja tuottanut työelämän ja erityisesti lappilaisen journalismin kenttään lukuisia osaajia. Heitä voi löytää niin Yleltä, Lapin Kansasta kuin muista alueen pienemmistä medioista, puhumattakaan aktiivisesta freelancer-kentästä. Itse saan ja voin onnekseni taiteen maisterina lukea itseni kuuluvaksi tähän samaan journalistienketjuun. Olemmeko nyt jälleen tilanteessa, jossa tämä ketju halutaan katkaista?  

En usko, että tämän ketjun katkaiseminen johtaisi lehden kannalta mihinkään hyvään. Sen sijaan nykyiset osaajat, jotka lehden parissa toimivat tulevat katoamaan. Jos ja kun lehteä aletaan uudelleen herättämään henkiin, on vuorossa entistä suurempi työmaa. 

LY-lehden lopettaminen johtaa pahimmillaan siihen, että pohjoiseen syntyy uutiserämaa, kun uusia tekijöitä, jotka saisivat osaltaan myös oppinsa täällä Lapissa ei kasvakaan. Se, että pohjoisen mediakentässä toimii ihmisiä, jotka ovat LYY:n kasvatteja on LYY:lle itselleen jo voitto. Millaista olisi yrittää viestiä median kautta, mikä ei LYY:n toimintaa tuntisi tai olisi siitä edes kiinnostunut?  

Aivan. 

 

Taiteilija, journalisti, dokumentaristi 

Timo Metsäjoki 

Suomen journalistiliiton jäsen 

Radio- ja televisiotoimittajien liiton jäsen 

 

TOIMITTAJA PEKKA JUNTTI 12/2022 

Lapin ylioppilaslehti on tarpeen 

Lapin ylioppilaskunnan hallitukselle 11.12.2022 

Suomalainen journalismi on kriisissä. 

2010-luvun valtavat irtisanomiset ja lehtien alasajot ovat keskittäneet journalismin pääkaupunkiseudulle. Maakuntalehtien toimittajat ehtivät tehdä enää välttämättömän, eivätkä usein enää sitäkään. 

Esimerkiksi Lapissa vallan vahtikoira on täysin köysissä, monet asiat jäävät kokonaan uutisoimatta eikä tutkivaan journalismiin ole käytännössä enää minkäänlaisia mahdollisuuksia. Kehitys on uhka demokratialle eikä sitä pidä enää heikentää. 

Ylioppilaslehti kasvattaa journalisteja. Se antaa mahdollisuuden tehdä juttuja, jotka eivät ole olleet mahdollisia maakuntalehdissä, ylipäätään muussa mediassa sitten 2000-luvun. Ylioppilaslehdessä voi kokeilla, haastaa, leikitellä ja provosoida –luoda uutta journalismin kulttuuria. Ylioppilaslehtikulttuuri on siksi äärettömän tärkeä osa suomalaista mediakenttää. 

Lapin ylioppilaslehden asemaa ja olemassaoloa ei mediakentän nykytilassa pidä missään tapauksessa vaarantaa. Toivon, että lehti saa jatkaa myös tulevana vuonna. 

 

Ystävällisesti, 

Pekka Juntti 

Lapissa vuodesta 2007 lähtien työskennellyt toimittaja ja kirjailija 

Lapin yliopiston opiskelija 2002–2007 

Lapin yliopiston alumni 

 

TOIMITTAJA REETTA RÄTY 12/2022 

 

LYY:lle Lapin Ylioppilaslehden lakkauttaminen on typerä ajatus. 

Jokainen journalistista julkaisua rahoittava taho voi toki ajatella, että juuri meidän julkaisumme lopettaminen, tauolle laittaminen tai tehostaminen eli käytännössä kurjistaminen, ei ole merkittävä tai olennainen osa suomalaisen, riippumattoman journalismin kokonaisuutta. 

Mutta se on vastuuton ajatus. 

Moniääninen, riippumaton journalismi on keskeinen osa avointa yhteiskuntaa. Se katoaa, pala palalta, jos taho kerrallaan siirtyy siihen katsomoon, jossa journalismilla on arvoa vain teoriassa. 

Kaupalliset yhteistyöt, yritysviestintä, valeuutiset ja polarisoiva somehuutelu voivat hyvin ilman ylioppilaslehtiä ja niiden kunnianhimoisia, uransa alkupuolella olevia journalisteja - mutta kuka silloin kertoisi, mitä maailmassa, Suomessa, Lapissa, tai vaikka yliopistolla tai opiskelijoiden elämässä oikeasti tapahtuu? 

Kuulun siihen satojen suomalaisten toimittajien joukkoon, joka on saanut oppia tähän ammattiin juuri Ylioppilaslehdessä. Kiitän sivistysyliopistoa, joka näki, mikä merkitys itsenäisellä Ylioppilaslehdellä on myös toimittajien kasvattiseurana. Omasta opiskeluajastani on jo iäisyys, mutta ylioppilaslehtien merkitys on vain kasvanut, kun sisällöt samankaltaistuvat, media keskittyy ja pr-sisällöt täyttävät kaikki kanavat. 

Olettehan te kuulleet uutiserämaista? Tiedättehän, mitä siitä seuraa, jos pohjoisen Suomen asioita, mielenmaisemaa ja elämää seuraavat yhä harvemmat toimittajat? 

Vuoden tauko ylioppilaslehden tekemisessä kuulostaa vellihousujen hommalta. Journalismia joko tuetaan ja tehdään käytännössä – tai sitten ilmoitetaan avoimesti, että sananvapauden ja moniäänisen journalismin toteuttaminen saa osaltamme siirtyä juhlapuheisiin ja historiaan. 

 

Reetta Räty 

toimittaja (kasvanut Kuusamossa) 

nuorten toimittajien kisällikoulutuksen vetäjä 

Tampereen yliopiston työelämäprofessori 2020–21 

 

LAPIN KANSAN PÄÄTOIMITTAJA ANTTI KOKKONEN 12/2022 

 

Lapin ylioppilaskunnan edustajistolle 

Journalismi on määritelmän mukaan toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä, varmentaa ja eritellä tietoa sekä esittää se joukkoviestimien avulla esimerkiksi uutisten muodossa. Sen kohteena ovat erityisesti yhteiskunnallisesti tärkeät, ajankohtaiset ja kiinnostavat asiat ja ihmiset. 

Journalismilla on merkittävä tehtävä yhteiskunnan totuuspohjaisen päätöksenteon turvaamisessa. Sitä tehtävää hoidetaan monilla tasoilla. 

Journalismilla on yhteiskunnassa itseisarvo. 

Sitä tarvitaan niin maailman tapahtumien ymmärtämiseen, valtakunnan ja alueellisen päätöksenteon seurantaan kuin paikallisyhteisöjen kuten yliopiston päätöksenteon ja tapahtumien totuuspohjaiseen seurantaan. Olisi kovin valitettavaa, jos Lapin yliopiston ylioppilaskunta ei näkisi hyvin journalistisin periaattein toimitettua ylioppilaslehteä jatkossakin tarpeellisena hoitamaan tätä tehtävää. 

Journalismissa moniäänisyys on keskeinen arvo ja Lapin ylioppilaslehti on omassa roolissaan tuomassa arvokkaan lisän lappilaiseen journalismin kirjoon. 

 

Antti Kokkonen 

Päätoimittaja 

Lapin Kansa 

 

PROFESSORI LEENA-MAIJA ROSSI, LAPIN YLIOPISTO 12/2022 

 

Hei, 

kuulin kauhukseni, että Lapin ylioppilaslehti oltaisiin lakkauttamassa. Toivon, että ylioppilaskunta ei toteuta tällaista lyhytnäköistä päätöstä. 

Yliopisto-opettajan silmin lehti näyttäytyy antaumuksella ja taidolla tehtynä julkaisuna, jossa onnistutaan käsittelemään verrattain verkkaisesta ilmestymistahdista huolimatta ajankohtaisia aiheita. Toisaalta teemat ovat myös suuria ja "ajattomia", ja niihin paneudutaan jutuissa syvällisesti. Lehtijuttujen edellyttämä kirjoittamisen taito on yksi yliopiston antamia työelämävalmiuksia, ja on hienoa, että sitä voidaan harjoittaa ylioppilaskunnan oman julkaisun puitteissa. 

Visuaalisen kulttuurin tutkijana voin sanoa, että lehti on myös ulkoasultaan luovasti ja pieteetillä toteutettu. Se tarjoaa yliopiston omille taiteen ja designin opiskelijoille oivan harjoittelukentän. 

Yliopisto on jo lakkauttanut oman LUP-yliopistokustantamisensa (kun muut yliopistot satsaavat julkaisemiseen), ja Kide-lehden kohtalo oli taannoin vaakalaudalla. Samoin kuin KITEEN suhteen myös ylioppilaslehdelle on tärkeää, että se ilmestyy painettuna tuotteena. Siten juuri visuaalisuus pääsee oikeuksiinsa. 

Toivon, että Lapin yliopiston ylioppilaskunta näkee lehden arvon koko yliopistoyhteisölle ja sen julkaisemista jatketaan! 

 

Leena-Maija Rossi 

Professori/Professor 

Sukupuolentutkimus/Gender Studies 

Kasvatustieteiden tiedekunta/Faculty of Education 

Lapin yliopisto/University of Lapland 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *