Print

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit – tulosanalyysi

TekstiAleksi I. Pohjola
Kuvitus Elli Alasaari

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan (LYY) edustajistovaalit pidettiin marraskuun alkupuolella. Vaaleissa valittiin 20 edustajaa ja henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiselle toimikaudelle, joka alkaa 1.12.2017. Tänä vuonna vaalit käytiin ensimmäisen kerran kokonaan sähköisesti.
Vaalien suurimpiin voittajiin kuuluvat ainejärjestölistat Artikla, YTK:n Superlista sekä Lastukas. Artikla onnistui uusimaan kaikki kuusi edustajistopaikkaansa jatkaen edustajiston suurimpana ryhmänä. YTK:n Superlista sai puolestaan nostettua paikkamääränsä kolmesta neljään ja Lastukas kahdesta kolmeen.
Edustajistovaalien suurimman tappion koki Punapippuri, joka menetti kolmesta edustajistopaikastaan kaksi. Nämä paikat menivät YTK:n Superlistalle ja Lastukkaalle, sillä TAO Ry ja vihertävät säilyttivät edustajistopaikkamääränsä suhteessa viime edustajistoon. Samoin teki Neliapila, joka voidaan nimenvaihdoksesta huolimatta laskea vuoden 2015-2017 edustajistossa toimineen Keskeiset –listan perilliseksi. Kokoomus ei ollut mukana tämän vuoden valitsijayhdistyksenä, mutta Oikeat peri Kokoomuksen yhden edustajistopaikan. Lisäksi mukana oli Epäkorrektit, jotka eivät kuitenkaan onnistuneet saamaan ehdokasta läpi.

Screen Shot 2017-12-14 at 19.04.48

Äänestysprosentti nousussa

Tämän vuoden edustajistovaaleissa äänioikeutettuja oli 3726, joista 1146 äänesti. Kaksi äänistä oli tyhjää. Äänestysprosentiksi muodostui näin ollen 30,76%. Äänestysprosentti nousi selvästi edellisiin vaaleihin verrattuna, jolloin se oli 21,02%. Lähes 10 prosentin nousua äänestysaktiivisuudessa voidaan pitää merkittävänä asiana. Ehdokkaita puolestaan oli tänä vuonna kaksi enemmän kuin vuonna 2015. Ehdokasmäärässä lisäys ei ole merkittävä, mutta kertoo silti tasaisesta kiinnostuksesta edustajistopaikkoja kohtaan.
Samaan aikaan marraskuun 8. päivä äänestettiin myös kaikissa muissa Suomen ylioppilaskunnissa, pois lukien Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY), joka järjesti vaalit jo viime vuonna. Valtakunnalliseen äänestysprosenttiin on kuitenkin laskettu mukaan myös HYYn äänestysprosentti, jolloin kaikkien Suomen 14 ylioppilaskunnan yhteinen äänestysprosentti on 31,9%. Äänestysaktiivisuus on nousussa myös valtakunnallisesti, sillä vuonna 2015 se oli 29,41%. 2000-luvulla yli 30 prosentin äänestysaktiivisuuteen ei ole päästy kertaakaan ennen tätä. Ylioppilaskunnista korkein äänestysprosentti oli jälleen kerran Turun yliopiston ylioppilaskunnalla 41,98% äänestysaktiivisuudella.

Screen Shot 2017-12-14 at 19.05.23

Ainejärjestölistat jyräävät

Edustajistovaaleissa parhaiten menestyivät ainejärjestölistat, jotka pesivät poliittisesti sitoutuneet listat mennen tullen. 20 valtuustopaikasta 15 meni ainejärjestölistoille ja viisi poliittisesti sitoutuneille listoille. Kolme eniten saanutta ääniharavaa tulivat puolestaan kaikki vaalien voittajalistalta Artiklasta. He ovat Juulia Aholainen 48 äänellä, Harriet Lindfors 38 äänellä sekä Juha Kunnas 29 äänellä.
Valtakunnallisesti tämän vuoden vaaleissa oli tarjolla yhteensä 475 edustajistopaikkaa, joista poliittisesti sitoutumattomat listat saivat 360 paikkaa, eli noin 76% osuuden kaikista edustajistopaikoista. Voidaankin sanoa, että LYYn edustajistopaikkajakauma poliittisesti sitoutumattomien ja puoluepoliittisten listojen välillä noudatteli aika tarkasti valtakunnallista linjaa 75%/25% jakaumalla.

Screen Shot 2017-12-14 at 19.05.09

Toiveissa aktiivinen edustajisto

Uuden edustajiston toimikausi alkaa 1.12 puheenjohtajan valinnalla. Samalla edustajisto valitsee LYYn uuden hallituksen sekä vahvistaa vuoden 2018 toiminta- ja henkilöstösuunnitelman. Ensimmäinen vuosi onkin edustajistolle tärkeä, sillä edustajiston ja hallituksen vaihduttua yhtä aikaa on vuoropuhelulle ja aidolle yhteistyölle tilausta. Onkin tärkeää, että edustajisto sisäistää oman roolinsa sekä käyttää sille suotuja valtaoikeuksia aktiivisesti, mutta samalla vastuullisesti.
Aktiivinen ja motivoitunut edustajisto on koko yliopistoyhteisön etu, sekä voimavara ja selkänoja LYYn toiminnalle. Edustajistolta toivotaankin näin ollen aktiivista roolia ja hyvää yhteistyötä hallituksen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *