kuva_ylioppilaslehteen_Lindfors

Korkeakouluharjoittelijana ministeriössä

Teksti Harriet Lindfors
Kuva Laura Miettinen

Oikeustieteen opinnot ovat melko teoriapainotteisia, joten kaikenlainen työkokemus on hyväksi, jotta opintojen aikana saa näkökulmia erilaisista uramahdollisuuksista. Työskentelin korkeakouluharjoittelijana liikenne- ja viestintäministeriössä (LVM) konserniohjausosastolla joulukuun (2017) puolesta välistä huhtikuun (2018) puoleen väliin saakka. Työskentelin pääasiassa ministeriön strategiajohtajan ja lainsäädäntöjohtajan apuna keskeisissä lainsäädäntö- ja strategiahankkeissa.

Heti harjoitteluni alussa pääsin osallistumaan LVM:n hankelistan valmisteluun ja koordinoin valtioneuvoston kanslialle ilmoitettavien hallituksen esitysten aikatauluja. Ministeriön hankelista kattaa hallituksen esitykset, valmistelussa olevat säädösesitykset, hallitusohjelman kärkihankkeet ja keskeiset EU- ja kansainväliset hankkeet ja neuvottelut sekä muut kehittämishankkeet. Ensimmäiseksi tehtäväksi tämä oli mielestäni oikein hyvä, koska sain samalla kattavan kuvan siitä, minkälaisia hankkeita LVM:ssä oli sillä hetkellä valmisteilla eri osastoilla.

Pääsin työskentelemään myös LVM:n tulevaisuuskatsauksen parissa, joka julkaistiin kesäkuussa. Tulevaisuuskatsaus on virkamiestyönä laadittu ja sen tarkoituksena on tuottaa tietoa yhteiskunnan nykytilasta ja tuoda esiin aiheita, jotka vaativat poliittista päätöksentekoa seuraavalla hallituskaudella. Mielestäni oli erittäin mielenkiintoista päästä tutustumaan laajasti tulevaisuuskatsauksen laatimisprosessiin ja sen sisältöön.

Keskeinen hanke jossa olin mukana, oli LVM:n hallinnonalan virastouudistusta koskevan hallituksen esityksen valmistelu (HE 61/2018 vp). Tarkistin muun muassa esityksen perustelutekstejä ja lakiehdotuksia sekä varmistin, että ne täsmäävät keskenään. Toimin myös tarvittaessa uudistuksen oikeudellisesta valmistelusta vastaavan lainvalmisteluryhmän sihteerinä ja koordinoin materiaaleja sekä kokousaikatauluja. Kyseinen HE annettiin eduskunnalle toukokuussa ja se onkin vielä käsittelyssä tätä kirjoittaessani. Vaikka minulle oli teorian tasolla tiedossa, miten lain valmistelu toimii, oli erittäin opettavaista päästä näkemään se käytännössä. Voikin sanoa, että osaan nykyisin myös paremmin lukea lainvalmisteluaineistoja ja löytää etsimäni tiedon niistä.

LVM:ssä on aina useita korkeakouluharjoittelijoita eri osastoilla, joten työtehtävät voivat riippua paljon siitä, millä osastolla työskentelee. Muille osastoille tulee esimerkiksi enemmän kansalaiskirjeitä, joihin kyseisten osastojen korkeakouluharjoittelijat ovat päässeet vastaamaan. Itse en kansalaiskirjeisiin päässyt vastaamaan, mutta erääseen selvityspyyntöön laadin alustavan vastauksen.

Osallistuin monien eri työryhmien työskentelyyn avustaen niissä. Osallistuin esimerkiksi maakuntauudistuksen valmisteluun liittyviin työryhmiin sekä toimin sihteerinä LVM:n hallinnonalan arktisten asioiden yhteistyöryhmässä. Muutenkin pääsin tekemään erilaisia mielenkiintoisia selvityksiä ja laatimaan muistioita ja yhteenvetoja työryhmien käyttöön.

Kokonaisuudessaan pidin harjoitteluani erittäin hyvänä ja onnistuneena, koska sain riittävästi haastetta työtehtävissä ja jokainen päivä oli jollakin tapaa erilainen. Pääsin mukaan niin moneen, että sain monipuolista näkökulmaa siihen, millaista työtä ministeriössä voi olla. Koen, että sain paljon tietoa ja taitoa ammatillista kehittymistä varten!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *