Ympäristön ja asukkaan hyvinvointia puukerrostalorakentamisen keinoin

Teksti Henna Hirvonen
Kuvat Janne-Matti Lamminen

Puurakentaminen herättää entistä enemmän kiinnostusta pitkän betonielementtiaikakauden jälkeen. Domus Arctica –säätiö rakennutti uusimman kerrostalonsa puusta. Yliopistoa vastapäätä oleva 8-kerroksinen DAS Kelo valmistui kesällä.

Hieno. Avara. Kodikas. Ihana puun tuoksu. Muun muassa näillä sanoilla kesällä valmistuneen puukerrostalo DAS Kelon asukkaat kuvailevat ensireaktioitaan uudesta kodistaan.

Tämä ei varsinaisesti yllätä, sillä positiiviset reaktiot ovat puurakennuksille tyypillisiä: puu mielletään useimmiten kestäväksi, pysyväksi ja ulkomuodoltaan kauniiksi rakennusmateriaaliksi. Rakennusfysikaalisista ominaisuuksista mainittakoon hyvä saatavuus ja lämmöneristävyys sekä puhtaus ja uusiutuvuus. Myös puurakentamisen ekologisuus miellyttää.

Toisin kuin valtaosa rakentamisessa käytetyistä raaka-aineista, puu on uusiutuva rakennusmateriaali. Sanotaan jopa, että Suomessa kasvaa vain kymmenessä tunnissa yhtä paljon puuta kuin maan koko asuntotuotanto tarvitsisi vuoden aikana asuntojen rakentamiseksi kokonaan puusta.

Puutaloista tiedetään myös aiheutuvan merkittävästi vähemmän ympäristöhaittoja kuin vaikkapa betoni- tai tiilitaloista. Tavallinen suomalainen puusta tehty omakotitalo sitoo puurakenteisiinsa yli kolmekymmentä tonnia hiilidioksidia ilmasta, mikä vastaa yhden keskivertoautoilijan yli kymmenen vuoden hiilidioksidipäästöjä.   

Puu on lempeä paitsi ympäristölle, myös ihmiselle.

Puulla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Tutkimustietoa puumateriaalien vaikutuksesta ihmisen fysiologiaan on kerätty muun muassa mittaamalla verenpainetta sekä sormen sähkönjohtokykyä koehenkilön koskettaessa puista pintaa. Puisen pinnan koskettaminen tuntuu miellyttävämmältä ja verenpaine ja sähkönjohtavuus ovat matalammalla alumiinisten tai muovisten pintojen koskettamiseen verrattuna.

Sisätiloissa käytettynä puu voi parhaimmillaan auttaa parempaan uneen ja laskea elimistön stressitasoa. Puukerrostaloasumisesta ja terveellisestä sisäilmasta kuulee monesti puhuttavan samassa lauseessa. Havupuiden, varsinkin männyn uuteaineiden, on todettu ehkäisevän monien tauteja aiheuttavien bakteerien kasvua. Puupinnan antibakteerisuus säilyy silloinkin, kun uuteaineet on poistettu, joskin tällöin vaikutus heikkenee.

Puusta rakennettaessa huomiota on kiinnitettävä tietenkin paloturvallisuuteen, mutta myös puun kosteuselämiseen ja lahoamisalttiuteen.

Palonkestävyyttä voidaan parantaa esimerkiksi suojaverhouksin, palonestomaalein ja puukuitueristein. Kosteuselämistä puolestaan on mahdollista hidastaa puun pintakäsittelyllä, maaleilla ja lakoilla. Myös pysyvään kosteuselämisen rajoittamiseen löytyy keinoja, joskin ne ovat melko kalliita ja toteutettavissa nykyisellään ainoastaan laboratorio-olosuhteissa.

Säältä suojaaminen on siksi erittäin tärkeää, sillä puutteellinen suojaus rakennusvaiheessa nostaa merkittävästi mikrobivaurioiden riskiä. Tilaelementtitekniikan ansiosta suurin osa rakennusvaiheesta voidaan suorittaa sisätiloissa, joka vähentää olennaisesti kosteusvaurioiden riskiä.

Puu rakennusmateriaalina kivikautisesta kodasta moderniin kerrostaloon 

Puurakentaminen ei ole keksintönä uusi.

Ensimmäiset puusta tehdyt, kotaa muistuttavat asumukset rakennettiin jo varhaiskivikauden loppupuolella. Jäänteet osoittavat, että myöhemmällä kivikaudella on pystytetty jopa hirsirakenteisia asumuksia.

Kirvesmiestaidon hioutuessa puusta on sittemmin voitu rakentaa monenlaisia rakennuksia kirkoista huviloihin. Keskiaikaisessa Euroopassa osattiin tehdä jopa viisi-kuusikerroksisia puisia asuintaloja, jollaisia olivat esimerkiksi Saksan ja Itävallan fachwerk-tyyppiset, ristikkorakenteiset rakennukset.

Asuintalot ja muut rakennukset tehtiin suurimmaksi osaksi puusta aina 1950-luvun loppupuolelle saakka, jonka jälkeen betonin ja tiilen kaltaiset uudet rakennusmateriaalit korvasivat sen lähes kokonaan. Uusia asuntoja tarvittiin kiihtyvään tahtiin ihmisten muuttaessa sankoin joukoin maalta kaupunkiin, ja niinpä puurakentamisen oli väistyttävä tehokkaan elementtitekniikan tieltä.

Vuonna 1967 valmistuneista rakennuksista enää vain 26 % oli puurakenteisia. Puurakentamisen arvostus oli pitkään matalalla, ja varsinkin Itä- ja Keski-Suomessa puukaupungit purettiin lähestulkoon kokonaan.

”Maailman vanhimman rakennusmateriaalin” suosio on alkanut elpyä varovaisesti 1990-luvulta lähtien, jolloin erityisesti puukerrostalorakentamista alettiin kehittää tavoitteellisesti yhdessä muiden EU-maiden kanssa. Suomen ensimmäiset nykyaikaiset kolme-neljäkerroksiset puukerrostalot nousivat Ylöjärvelle vuonna 1996 sekä Ouluun ja Helsingin Viikkiin vuotta myöhemmin.

Vuodesta 2011 alkaen on ollut palomääräysten puolesta mahdollista rakentaa jopa kahdeksankerroksisia puisia asuinrakennuksia. Tähän mahdollisuuteen on tartuttu esimerkiksi Jyväskylässä vuonna 2014 valmistuneen Puukuokka-talon rakentamiseksi ja kenties uusimpana Rovaniemellä, jossa Domus Arctica -säätiön tilaama kahdeksankerroksinen opiskelijakerrostalo DAS Kelo valmistui kesällä 2019.

DAS Kelo – Ekologista puurakentamista ja asukkaita hyödyttävää kiertotaloutta 

Domus Arctica -säätiön, Rovaniemen ja itse asiassa koko Lapin alueen ensimmäinen puukerrostalo avasi ovensa asukkaille elokuussa 2019. Viistosti yliopistoa vastapäätä sijaitseva kahdeksankerroksinen DAS Kelo tähtää yhteisöllisyyteen sekä pieneen ekologiseen jalanjälkeen.

Viistosti yliopistoa vastapäätä sijaitseva kahdeksankerroksinen DAS Kelo tähtää yhteisöllisyyteen sekä pieneen ekologiseen jalanjälkeen.

Uudenlaista opiskelijakerrostaloa suunniteltaessa ja rakennettaessa otettiin huomioon Rovaniemen kaupungin kiertotalousstrategia, kestävän kehityksen periaatteet, vaihtoehtoiset energiantuottamislähteet sekä digitalisaation tuomat innovaatiot.    

Kun asuntotarjous DAS Kelosta kilahti sähköpostiin, vuokralaisen ensimmäisiin tuntemuksiin lukeutuivat todennäköisesti innostus ja mielenkiinto: millaista olisi asua puurakenteisessa kerrostalossa, jossa kaikki olisi uutta ja modernia?

Jo valmistumisvaiheessa Kelo herätti runsaasti kiinnostusta. Sen sijaan ennakkoluuloja esimerkiksi paloturvallisuuteen liittyen Kelo ei Domus Arctica -säätiön toiminnanjohtaja Kirsti Saviaron mukaan kohdannut, kenties siksi, että suunnittelu- ja rakennusprosessissa oli alusta alkaen mukana osaava, puurakentamiseen perehtynyt tiimi.

Monet Kelon pinnoista on suojattu tulipalon varalta kipsilevyrakenteella, jonka lisäksi rakennus asuntoineen on varustettu sprinklerijärjestelmällä. Turvallisuus onkin innovatiivisuuden ja terveellisyyden ohella yksi Saviaron mainitsemista keskeisistä teemoista, joiden pohjalta Domus Arctica päätyi rakennuttamaan juuri puisen kerrostalon opiskelijoiden asuttavaksi. Saviaro kertoo myös, että Kelon elinkaari on suunniteltu vähintään neljänkymmenen vuoden mittaiseksi.

CLT-runkorakenteisessa Kelossa pieneen hiilijalanjälkeen pyritään muun muassa tehokkaalla energiankäytöllä sekä aurinkosähkökennoilla. Ristiinlaminoitu massiivipuulevy CLT (cross laminated timber) on ekologinen ratkaisu jo itsessään, sillä sen hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi betonilla.

Vähähiilisyys on sukua kiertotaloudelle, jonka keskeisenä ajatuksena on materiaalien ja niiden arvon säilyminen pitkäaikaisessa käytössä sekä ympäristöhaittavaikutusten vähentäminen. Kiertotalous on uusi talousmalli, jonka mukaan arvoa tuotetaan enenevissä määrin aineettomasti ja tuotteita pyritään korvaamaan erilaisilla palveluilla. Omistamisen sijaan esineitä ja resursseja jaetaan yhteiseen käyttöön.

DAS Kelo mahdollistaa kierto- ja jakamistalouden muun muassa yhteiskäyttöön tarkoitetuilla tiloilla ja polkupyörillä. Taloon on tulossa myös sähköauto, joka saa osan energiastaan rakennuksen omista aurinkopaneeleista. Jos sähköauton kysyntä on runsasta, on Saviaron mukaan mahdollista hankkia toinenkin sellainen asukkaiden käyttöön. Lisäksi työn alla on ensimmäisen kerroksen kerhotila, jonka tarkoituksena on toimia olohuoneen tavoin kohtaamis- ja oleskelupaikkana.

Suuressa suosiossa asukkaiden keskuudessa ovat erityisesti talon ylimmän kerroksen tyylikkäät saunatilat vilvoitteluparvekkeineen: saunavuoroja on saatavilla oikeastaan joka päivä iltapäiväkolmen ja iltakymmenen välillä, ja vuorojen runsaudesta huolimatta lähestulkoon jokaiseen niistä löytyy vaivatta saunoja.    

Kaiken kaikkiaan Kelon asukkaat vaikuttaisivat kotiutuneet hyvin, eikä suurempia hankaluuksia ole kantautunut ainakaan Saviaron korviin. Toki niin kuin aina talon ollessa uusi, on pieniä yksittäisiä haasteita ollut esimerkiksi saunatilojen lukituksen kanssa, mutta ei mitään sen suurempaa. Saviaro mukaan asukkaat ovat myös antaneet aktiivisesti kehitysideoita.

Millaisena näyttäytyy puukerrostalorakentamisen tulevaisuus? 

Syyskuussa 2019 Suomessa oli tilastojen mukaan kaiken kaikkiaan 82 asuinpuukerrostaloa. Nykypäivänä puurakentamisen suurinta kasvupotentiaalia nähdään muun muassa juuri puukerrostalorakentamisessa.

Potentiaalin hyödyntämisessä on kuitenkin vielä toivomisen varaa: Suomessa omakotitaloista peräti 80 % on puurakenteisia, mutta kerrostaloista vain noin 5 %. Vastaavasti Ruotsissa kerrostaloista puisia on jo joka viidennes.

Suomessa omakotitaloista peräti 80% on puurakenteisia, mutta kerrostaloista vain noin 5%.

Puurakentamisen arvostus on kuitenkin lisääntynyt parin viime vuosikymmenen kuluessa ja kasvanee tulevaisuudessa entisestään. Ympäristöministeriön tavoitteena on puurakentamisen edistäminen Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman avulla.

Vuonna 2019 rahoitusta on ollut mahdollista hakea puurakentamisen kiertotalouden ja käyttäjälähtöisten ratkaisujen kehittämiseen. Tukiohjelma on osa vuosina 2016-2021 toteutettavaa valtioneuvoston yhteistä ja ympäristöministeriön hallinnoimaa Puurakentamisen ohjelmaa, joka tavoittelee puun käytön lisäämistä rakentamisessa sekä puun käytön ja sen jalostusarvon kasvattamista ja monipuolistamista. Ohjelman päämääränä on tehdä suomalaisesta puurakentamisesta luontevaa vuoteen 2020 mennessä.

Koska DAS Kelo on valmistunut vasta hiljattain, on Saviaron mukaan luonnollisesti vielä liian aikaista sanoa, aikooko Domus Arctica -säätiö jatkossakin rakennuttaa opiskelijakerrostalonsa puumateriaaleista. Asia on kuitenkin ehdottomasti tutkinnassa.

Kelosta saatuja tuloksia voidaan toivottavasti hyödyntää tulevia taloja mietittäessä esimerkiksi rakennuskustannusten alentamiseksi. DAS Kelo toiminee pilottina muillekin uusille kehitysideoille.

Ekologisten kysymysten ohella yksilöiden hyvinvointi on muuttumassa olennaisemmaksi rakentamista koskevassa päätöksenteossa, ja näin ollen kodin asumismukavuuden ja asuinympäristön viihtyisyyden merkitys kasvaa. Asunnonostaja on yhä useammin kiinnostunut hankkimaan omia arvojaan vastaavaa elämänlaatua.

Yksilön roolin korostumisen lisäksi asumisen tulevaisuuden trendejä ovat muun muassa yhteisöllisyys sekä asumisen muuttuminen palveluksi (living as a service), mikä tarkoittaa kierto- ja jakamistalouden huomattavaa lisääntymistä talonyhtiöissä: enää ei tarvitse itse omistaa kaikkea, vaan talon asukkaiden lisäksi myös jopa ulkopuolisilla on mahdollisuus varata yhteiskäyttöauto tai kattosauna käyttöönsä. Tulevaisuudessa myös digitalisaation odotetaan näyttelevän yhä keskeisempää roolia asumisessa.

Näihin trendeihin peilaten modernin puukerrostalon DAS Kelon voidaankin todeta olevan erinomainen esimerkki siitä, mihin suuntaan asuminen näillä näkymin menee seuraavan vuosikymmenen kuluessa.   

LÄHTEET:

Haastattelu Kirsti Saviaro, Domus Arctica –säätiön toiminnanjohtaja

Böök, Netta & Seppovaara Juhani 2008. Kirkosta savusaunaan – puusta rakennettu Suomi. 

Rakentaja 9/2019. 

Siikanen, Unto 2016. Puurakentaminen. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123601/B%203%202017%20Sirkka%20Pirttinen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/171301/Oiva_Antti.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122587/B%202%202017%20Ahoranta%20Pirttinen%20Sirkka%20Vatanen.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.das.fi/fi/Asunnot/Alueet/Rantavitikka-Kelo/DAS-Kelo/77369c44-5fc5-4fd0-9571-b873ade35759#

https://www.rakennuslehti.fi/2017/11/jatkasaaren-homehtuneet-wood-city-puukerrostalot-ovat-stora-enson-osin-rahoittama-tutkimuskohde-tyomaalla-testattiin-miten-puurakentaminen-onnistuu-ilman-saasuojaa/

https://www.novia.fi/assets/Sidor/3/2547/Kiertotalouden-mahdollisuudet.pdf

https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/mihin_katosi_kivikauden_rakennustaito_

https://ek.fi/syty-kiertotaloudesta/mika-ihmeen-kiertotalous/

https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/ARAviesti/ARAviestin_verkkoartikkelit/PUHEENVUORO_Tulevaisuuden_asumisen_trend(47732) 

https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2017/T297.pdf 

https://www.puuinfo.fi/node/1505

https://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakentaminen/puurakentamisen-asema-ja-mahdollisuudet-suomessa

http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp320.pdf 

https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Puurakentamisen_toimenpideohjelma 

https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Puurakentamisen_toimenpideohjelma/Kasvua_ja_kehitysta_puusta_tukiohjelma 

https://www.lapinkansa.fi/lappi/talon-103-yksiota-on-rakennet-t-u-aivan-valmiiksi-jo-tehtaalla-lapin-ensimmainen-puukerrostalo-on-valmistunut-ennatysvauhtia-3434008/

https://www.puuinfo.fi/valmistuneet-puukerrostalot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *