Poikkitieteellistä palvelumuotoilua

Teksti Henrik Telkki
Kuvat Stella Keppo / Dash Lapland

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Dash Lapland järjestetään jälleen keväällä. Lupauksenaan sillä on osallistujilleen ainutlaatuinen kokemus. Mikä siis Dash Lapland oikein on ja mitä sen keskiössä olevalla design hackathon sanaparilla oikein tarkoitetaan?

Viime vuonna ensimmäistä kertaa Rovaniemellä pidetty Dash Lapland kokoaa jälleen idearikkaat ihmiset ratkomaan yrityspartnereiden tulevaisuushaasteita tämän vuoden huhtikuussa.

Käytännössä Dash Lapland on siis ympäristö, johon yhteistyökumppaneiksi valitut yritykset voivat tuoda liiketoimintaansa liittyvän ongelman. Tämän ongelman ympärille koostetaan tiimejä, joiden tarkoitus on keksiä ratkaisumalli yrityksen esittämään ongelmaan.

Dash itsessään on osa opiskelijavetoisen yrittäjyysyhteisön Aaltoes:n (Aalto Entrepreneurship Society ry) luomaa tapahtumabrändiä, mutta Dash Laplandin organisoimisesta vastaa itsenäisesti Lapland Entrepreneurship Society (LES). Muita Dash –tapahtumia ovat Dash Helsinki sekä Turku Dash X Boost.

Kaiken tämän keskiössä on design hackathon.

Se on termi, jolla Dash Lapland ensimmäisenä on määrittelemässä itseään. Outo ja hivenen alienimainen englanninkielinen sanahirviö, jonka voisi löytää Mad Men -sarjan modernisoidusta versiosta. Siitä ei oikein tiedä, pitäisikö nyt tuntea hypeä, vaiko karsastaa taas päälle liimattuja vierasperäisiä trendi-ilmaisuja.

Yrityksessä avata Dash Laplandin konseptia auttaa tapahtuman tämän vuoden tiimivetäjä Heli Turtinen.

“Dash Lapland on yritysinnovaatiotapahtuma, jossa käytetään muotoilutyökaluja. Kyseessä on kolmipäiväinen tapahtuma, joka alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaina."

Tapahtumassa noin 5-6 hengen tiimit ratkovat yritysten tarjoamia haasteita palvelumuotoilun keinoin.

“Dash Laplandin keskiössä on ongelmanratkaisu, desing thinking ja palvelumuotoilu.”

 

Timanttinen juttu

Yksi keskeisistä työkaluista Dash Laplandin tapahtumassa on niin kutsuttu tuplatimanttimalli. Tuplatimantti, sitä tuntemattomille, on British Design Councilin kehittämä malli, jonka idea on kahdessa kehitystyön aikana hioutuvassa timantissa. Näistä ensimmäinen kattaa ratkaistavan ongelman ymmärtämisen ja jälkimmäinen muodostaa ongelmaan ratkaisun.

Ongelman todellinen ymmärtäminen ei kuitenkaan ole aina niin helppoa tai suoraviivaista kuin voisi äkkiseltään kuvitella. Viime vuoden Dash Laplandin yrityshaasteet olivatkin monipuolisia ja paikoin hyvinkin laajoja aiheita.

Viime vuoden tapahtuman pääyhteistyökumppanin Lappset Groupin haasteena oli etsiä ratkaisuja tulevaisuuden leikkikenttään ja sitä, miten siinä voisi hyödyntää esimerkiksi interaktiivista teknologiaa.  Digitaalisuus puhutti myös Santa Claus Holiday Villagea, joka pyysi tutkimaan miten matkailijakokemus digitalisoidaan. Kaleva Media puolestaan etsi keinoja saada nuoret kuluttamaan mediaa sekä etsi ratkaisua rajat ylittävän arktisen median konseptiksi.

Kemianteollisuuden yritys Kemira Oyj oli isojen kysymysten äärellä, kun se etsi ratkaisuja 1,5 asteen haasteen voittamiseksi kysyen, miten kemiallisia ratkaisuja voidaan käyttää ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Hoivatilat puolestaan etsi uudenlaisia tila- ja konseptipalveluita megatrendien kuten väestön ikääntymisen, julkisen terveydenhuollon rahoitusongelmien ja yksilön tarpeiden ja halujen kautta ajateltuna.  Asiakaskokemuksen parantaminen oli Napapiirin Energian ja Veden haasteen keskiössä, kun haasteessa etsittiin vastauksia kysymykseen miten esitellä yrityksen arvoja ja vahvuuksia sen mainonnassa.

Haasteiden ymmärtämisessä oli apuna yritysten omaa henkilökuntaa, jotka sparrasivat tiimejä paikan päällä läpi koko tapahtuman.

Viime vuoden Dash Laplandissa syntyneistä ideoista ainakin Kemira Oyj:n haasteen voittajaidea on ilmeisesti etenemässä pilottivaiheeseen.

Ison maailman meininkiä

Dash Lapland on tapahtumana totuttua massiivisempi kokemus. Painopisteissä näkyy osallistujamäärät, yhteistyökumppanien koko sekä muotoilun ja yritysmaailman veteraaneista muodostuvat mentorit.

Kun tapahtuma viime vuonna Jussi Korhosen vetämänä järjestettiin ensimmäistä kertaa hotelli Santa Claussissa, otti siihen osaa arviolta 150 henkilöä. Tähän kun lisätään tapahtuman toteuttanut tiimi ja avustajat, päästään noin 230 henkeen, jotka olivat suoraan osallisena viime vuoden tapahtumassa. Tapahtuman varsinaiset vierailijat olivat sitten lauma erikseen. Tänä vuonna odotetaan vähintään samanlaista kattausta.

Tekijätiimin kannalta tämä kaikki tarkoittaa massiivitapahtumaan kuuluvia haasteita.

“Rovaniemeltä reippaalle 200 hengelle tapahtumapaikan löytäminen kolmeksi päiväksi on luonut osaltaan haasteita. Ylipäätänsä osallistujakokemuksen suunnitteleminen on meillä työllistänyt sieltä lokakuusta lähtien. Ja tietenkin yrityskontaktointi.”

Taloudellisesti tämä kaikki on voittoa tavoittelemattomalle tapahtumalle aikamoinen ponnistus.

Oppia ikä kaikki

Mikä sitten on se palkinto, jonka osallistumalla voi saada?

“Ihan ensimmäisenä sanoisin kokemuksen. Itse osallistuin viime vuonna ja tiedän kokemuksen olevan intensiivinen”, kertoo Turtinen.

Muilta osin Dash Lapland on osallistujilleen oppimisympäristö ja mahdollisuus saada ideoitaan eteenpäin.

”Kyllähän tästä saa kokemusta tiimityöskentelystä ja työkaluja, jos haluaa oppia palvelumuotoilua. Varsinkin nykypäivänä, kun muotoiluajattelu yrityksissä alkaa ottamaan suuntaa, niin onhan tämä ihan kelpo CV-merkintä.”

Työelämätaitojen ohella Dash Laplandiin osallistumisesta voi hyötyä myös opintopisteinä. Tapahtuma on yhteistyössä yliopiston kanssa ja työelämälähtöisenä tapahtumana erinäköisiä järjestelyjä on saatu neuvoteltua. Samalla on myös mahdollista saada jalkaansa oven väliin, ehkä jopa löytäen tulevan työnantajan.

Tänä vuonna Dash Lapland järjestetään 17.–19.4. Lisätietoa ilmoittautumisesta ja tämän vuoden yrityshaasteista saa Dash Laplandin nettisivuilta ja sosiaalisen median tileiltä.

www.dashlapland.com

www.facebook.com/dashlapland/

www.linkedin.com/company/dashlapland

Opiskelijalähtöisiä unelmia

Henrik Telkki

Lapland Entrepreneurship Society, tuttavallisemmin LES, on F-Talon ARCTA tilojen syövereissä lymyävä, verrattain uusi aktiivitoimija. Mikä siis oikein on LES? Vastauksen tähän antaa johtamisen opiskelija ja LESin puheenjohtaja Janne Mäkinen. 

“LES on täysin opiskelijalähtöinen yhteisö, jonka visiona on edistää opiskelijalähtöisiä tapahtumia, yrittäjämäistä ajattelua, yrittäjätaitoja ja tuoda työelämän mahdollisuuksia lähemmäs opiskelijoita käytännön tasolla.”

Tämä näyttäytyy tuen ja valmennuksen antamisena opiskelijoiden unelmille. Osuvaa, sillä LES:in omatkin juuret ovat alkujaan unelmissa. Tai tarkemmin Dash Laplandissa, tapahtumassa, jonka taustavoimana LES itse tätä nykyä toimii.

“LES lähti unelmasta ensimmäisestä Dash Laplandista. Sitä järjestäessä tuli paljon erilaisia haasteita vastaan. Tuolloin huomattiin alueelta puuttuvan toimija, joka mahdollistaisi opiskelijoiden erilaiset unelmat. Kun Dash sitten onnistui viime keväänä hyvin, niin syntyi ajatus siitä, että on varmasti muitakin opiskelijoita, jotka haluaisivat järjestää tapahtumia yliopistolla.”

Unelmat on tarkoitettu jaettavaksi ja jakaminen on tässäkin ideana. LES toteuttaa tätä unelmien jakamista kahdella eri tapaa. Ensimmäinen on alueellisen unelman, Rovaniemessä ja opiskelijoissa olevan potentiaalin ruokkiminen. Toinen on tiedekuntarajat ylittävä ja aidosti mukaan ottava yhteisöllisyys.

Kaikkien omatessa unelmia, herää väistämättä kysymys, kenen unelmat sitten pääsevät jatkoon? Mikä projekti etenee ja ketä tuetaan? LES pyrkii tukemaan jokaista, joka tulee sen toimintaan mukaan.

Dash Laplandin ohella LES on käynnistämässä myös muita tapahtumia. Maaliskuussa järjestetään puhujatapahtuma SpeechLES, joka tulee rakentumaan kansainvälisyyden ympärille. Alustavat neuvottelut ovat käynnissä myös vielä nimeämättömän, kansainvälisiä harjoitteluja start-up -yrityksiin järjestävän toimijan kanssa.

Eikö yhdessä tapahtumassa sitten olisi ihan tarpeeksi opiskelijayhteisölle puurrettavaa?

“Kyllä siinä varmasti olisi”, kuuluu hivenen hermostunut naurahdus.

“Olihan toi Dashkin suoraan sanottuna ihan hullu idea. Jälkeenpäin olen miettinyt, että oltiinhan me aika typeriä, kun me sitä lähdettiin vetämään.”

Lausunto havainnollistaa tapahtuman luomiseksi käytyä taistelua.

“Eihän meihin kukaan oikeasti uskonut. Ei yliopistolla eikä kaupungilla. Ja nyt kun miettii, niin ymmärrän kyllä niitä. Ei meillä ollut mitään kokemusta tuollaisen tapahtuman järjestämisestä.”

Tapahtuma kuitenkin järjestettiin, ja se oli menestys. Ja juuri siinä näkyy LES:in hienous. Joukko saman unelman jakavia opiskelijoita, jotka yhteen hiileen puhaltamalla saavat aikaiseksi asioita, joihin muut eivät uskalla uskoa.

Dash Laplandin ja SpeechLES:in lisäksi on tulossa vielä Supported LEan Design, tai kieliystävällisemmin SLED. Kyseessä on yliopistolla aivan uudenlainen hybridi-kurssi, joka koostuu kolmesta osa-alueesta. Ensimmäinen on normaali kurssi, jota seuraa yrityskiihdyttämö ja lopulta pitchaus-vaihe. Tarkoituksena on päästä läpikäymään matka ideasta yrittäjyyteen, turvallisesti simuloidussa ympäristössä. Tarjolla olisi mahdollisimman pitkälle viety ja realistinen simulaatio, joka ei kuitenkaan vielä vaadi pankkilainan ja oravanpyörän hankintaa.

Opiskelijoille LES:in toiminta on avointa, eikä tapahtumiin ja kursseille osallistuminen vaadi sen ihmeempiä. Mikäli omaa haaveen, jota haluaisi kokeilla saaden samalla tukea ja vastuunkantoa muilta, niin ovet ovat avoinna.

www.laplandes.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *