Kampus hiljentyy – työt jatkuu

Teksti Kaisa-Reetta Seppänen
Kuvitus Helmi Hakuri

Etäkevät, kiireinen syksy

Tuoreimman linjauksen mukaan yliopistot eivät avaa oviaan ennen 13.5 ja luonnollisesti LYY:n kevään kaikki tapahtumat on peruttu. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen tapahtuma- ja toimintaviestintävastaava Veera Saarikivi kertoo tapahtumien peruuntumisten aiheuttavan taloudellisia haasteita ylioppilaskunnalle. Tapahtumat on pyritty siirtämään myöhemmäksi, kuten ensi syksyyn, joten niiden osalta varsinaista tappiota ei ole tullut.

“Koen itse, että suurin menetys kevään tapahtumien osalta on kuitenkin fyysisen eristäytymisen aiheuttama yhteisöllisyyden tunteen puute”, kertoo Saarikivi.

Fyysisen sosiaalisen etäisyyden seurauksena opintoja tullaan suorittamaan etäyhteyksin kokonaisuudessaan ainakin kaksi kuukautta. Saarikivi huomauttaa, että etäosallistuminen vaatii opiskelijalta enemmän itseohjautuvuutta:

“Toivon kuitenkin kovasti, ettei kukaan jäisi tässä haastavassa tilanteessa yksin, vaan jokainen voisi saada arkeensa tukea ja iloa läheisiltään – vaikka sitten etänä.”

Saarikivi uumoilee, että syksy tulee olemaan kiireistä aikaa. Haastava tilanne antaa kuitenkin eväitä työskentelyyn tulevaisuudessa.

“Tulevaisuudessa esimerkiksi kokoustaminen tai töiden tekeminen etänä tai kotoa käsin on varmasti huomattavasti kätevämpää ja helpompaa, kun olosuhteiden pakosta joudumme muuttamaan ajattelutapaamme ja kehittämään uusia tapoja hallitustyöskentelyyn ja yhteydenpitoon”, päättää Saarikivi.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön lakiuudistus 2021

Opiskelijoiden terveydenhuollossa valmistutaan myös muutoksiin. Noin vuosi sitten hyväksytty YTHS:n lakiuudistus astuu voimaan tammikuussa 2021. Rovaniemen YTHS:n toimipisteen johtokunnan ja YTHS:n valtuuskunnan opiskelijaedustaja Juho Keränen kertoo, että lain tullessa voimaan yliopistossa perustutkintoa suorittavien lisäksi YTHS:n palveluihin ovat oikeutettuja perustutkintoa suorittavat ammattikorkeakoulujen opiskelijat.

Kevätlukukaudesta 2021 terveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyy ylioppilaskunnilta Kansaneläkelaitokselle:   

“Tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta 2021 alkaen yliopiston vaihto-opiskelijat eivät enää valitettavasti voi kuulua halutessaankaan YTHS:n palvelujen piiriin. Jatkossakaan YTHS:n palvelujen piiriin eivät kuulu esimerkiksi jatko-opiskelijat tai täydennyskoulutusta suorittavat opiskelijat”, sanoo Keränen.

Muutoksen myötä YTHS perustaa muun muassa uusia toimipisteitä. Myös erilliset käyntimaksut poistuvat, lukuunottamatta peruuttamatta jääneen ajan maksua. Tuleva palveluvalikoima määritellään sosiaali- ja terveysministeriön laatiman opiskelijaterveydenhuollon oppaan pohjalta. Opiskelijan edunvalvonnassa korostuva asia on Keräsen mukaan valvoa, etteivät hoitoonpääsyjonot kasva kohtuuttomasti asiakasmäärien kasvaessa.

Kuntavaalit 2021

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on muun muassa edistää jäsentensä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Yhteiskunnallisena toimijana LYY asettaa kuntavaalitavoitteet vuonna 2021:

“Vaikuttaminen paikallisesti kuntavaaleissa luo erinomaiset puitteet edistää jäsentemme yhteiskunnallista asemaa paikallisesti Rovaniemellä. LYYn on toimittava näistä syistä myös kunnallispolitiikassa jäsentensä äänitorvena,” kertoo LYYn hallituksen kunta- ja vaaliasiavastaava Miiko Ketonen.

Mitä hyötyä LYYn läsnäolosta kunnallisvaaleissa on opiskelijalle?

“LYYn kuntavaalitavoitteet laaditaan juuri meidän jäsenistön etuja ajatellen. Mikäli LYY saa tavoitteensa läpi kunnallispolitiikassa, on sillä suora yhteys opiskelijoiden asemaan ja hyvinvointiin Rovaniemellä. Opiskelijat ovat merkittävä ryhmä Rovaniemellä ja siksi LYYn on oltava mukana kuntavaaleissa tuomassa esiin opiskelijoiden aatteet ja tarpeet,” vastaa Ketonen.

Opiskelijapoliittinen linjapaperi 

Vuoden loppuun mennessä LYYn tulee vahvistaa uusi opiskelijapoliittinen linjapaperi vuosille 2021-2023. Keväällä 2020 LYY muodostaa ohjlematyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella linjapaperi ja kuntavaaliohjelma. Opiskelijapoliittinen linjapaperi linjaa LYYn arvot, jotka ohjaavat LYYn toimintaa. Edelliset opiskelijapoliittiset  linjapaperit löytää asiakirjapankista LYYn sivuilta.

Yksi kommentti artikkelissa “Kampus hiljentyy – työt jatkuu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *