Suihkivaa sopoa ja kuumaa kopoa: Lapin korkeakoulukonsernia kehittämässä

Edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho
Kuva Elli Alasaari

Lapin korkeakoulukonsernissa (LUC) on tehty kehitystyötä viimeisen muutaman vuoden aikana ottaen aimo harppauksia. Mutta mihin suuntaan harppaukset ovat otettu?

Kun syksyllä 2015 julkaistiin ensimmäiset uutiset koskien yliopiston halua ostaa Lapin AMK:n enemmistöosakekanta, näki yliopisto, että yhteisellä konsernilla turvataan lappilainen korkeakoulutus. Tämä lienee tavoite myös nyt konsernin kehityksen ”aktiivisessa vaiheessa”. Mielestäni tavoite on arvokas ja kannatettava. Haluan nähdä samalla turvaamisen tarkoittavan myös lappilaisen korkeakoulutuksen substanssia ja osaamista – en pelkästään lappilaisen korkeakoulun itseisarvon turvaamista.

LUC-yhteistyöllä on taattu opiskelijoille läpi Lapin korkeakoulujen laadukkaat kirjastopalvelut. Lisäksi LUC-yhteistyö näkyy muun muassa tietohallintapalvelujen ja ICT-infran kautta. Tästä näkyvimpänä muutoksena yliopisto-opiskelijoille tuli siirtyminen Optimasta Moodleen muutama vuosi sitten. Lisää tämän kaltaisia ”samalle alustalle” siirtymisiä varmasti tulee, ja sama alusta on lähtökohta uusia palveluita hankkiessa.

Opiskelijan ydintehtävä yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on opiskella. Kirjasto- ja it-palvelut ovat opiskelun tukipalveluita, jotka takaavat onnistumisen ydinalueella. Korkeakoulukonsernilla on uusi monivivahteinen strategia, jonka yhteyteen on nyt liitetty strategisia mahdollistajia, Study+, Work+ ja Global+, joista voit lukea lisää muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta löytyvistä Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n tulossopimuksista. Plus-ohjelmilla kehitetään muun muassa koulutusta (Study+) ja hyvinvointia (Work+).

Näillä ohjelmilla on suuri painoarvo kehityksen kärkikohteina tulevina vuosina. Kunnianhimo ohjelmien toimenpiteissä ja jatkotyössä on lappilaisen korkeakoulutuksen substanssin turvaamista. Korkeakoulukonserni ei saa nähdä itseään itseisarvona, vaan toimijana, joka kehittyy ja on ajassa kiinni. Olemme olleet edelläkävijöitä, ja tätä edelläkävijyyttä voisi mielestäni heijastaa esimerkiksi yhteiset vahvasti resursoidut hyvinvointipalvelut opintopsykologineen Work+ -ohjelman kautta, Study+ -ohjelmalla käynnistetty opiskelijoiden mahdollisuus kouluttautua itseään kiinnostavilla kursseilla läpi konsernin tai Global+ -työssä kehittyvä laadukas kotikansainvälistyminen.

Katson vuosien 2021–2024 tulossopimuskaudella alkavien LUC-konsernin yhteisten toimien toteutusvaiheen käynnistämisen olevan elintärkeässä roolissa sen suhteen, voidaanko LUC-konsernin katsoa olleen menestystarina. Tähän LUC-työhön myös ylioppilaskunta panostaa edunvalvonnassaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *