Lapin ylioppilaslehden tulevaisuus on katkolla – Hallitus esittää julkaisulle vuoden taukoa

LYY:n hallitus päätti esittää edustajistolle, että uutta päätoimittajaa ei palkattaisi seuraavaan vuoteen. Irtisanoutuneet päätoimittajat ovat pettyneitä viime päivien viestintään ja hallituksen hallintotapaan.

Teksti Sampsa Hannonen
Kuva Elli Alasaari

 

Lapin ylioppilaskunnan (LYY) hallituksen kokouksessa on tehty (1.12.) esitys, jossa ilmoitetaan, ettei hakua päätoimittajan tehtävästä käynnistetä. Jos esitys menee tiistaina edustajistossa läpi tarkoittaisi se sitä, että Lapin ylioppilaslehti jää vuoden tauolle. Syyksi ilmoitetaan säästötoimet.

Lapin ylioppilaslehden päätoimittajat Inka Komonen ja Lotta Lautala ovat irtisanoutuneet päätoimittajan tehtävästä marraskuun lopussa. Irtisanoutumisen syy oli muun muassa opintojen ja työskentelyn päällekkäisyys.

Päätoimittajat Lautala ja Komonen ovat työskennelleet työkuntana Lapin ylioppilaslehdessä keväästä 2021 alkaen.

LYY:n hallituksen esityksessä on suunnitelma, jossa etsittäisiin seuraavaksi vuodeksi talouskoordinaattori, joka selvittäisi itsenäisesti Lehden taloustilannetta.

Hallituksen esitys on täysin eri linjassa edustajiston päätöksen kanssa. Keväällä 2022 edustajisto päätti, että Lapin ylioppilaslehti jatkaa normaalisti toimintaansa.

Komonen ja Lautala kuvailevat ensitunnelmiaan järkyttyneiksi. He kertovat, että viesti päätöksestä tuli täysin yllättäen, vain muutamaa tuntia ennen Lehden pikkujouluja.

“Olemme valtavan pettyneitä päätökseen ja siihen, miten se on tehty. Meitä ei olla missään vaiheessa kuultu. Me olemme kuitenkin ne, jotka ovat lehden arjessa kiinni”, kertoo Lautala.

“Ja se miten saatiin tieto tästä, ei tunnu millään tavalla inhimilliseltä. Meidän työtä kyllä viesteissä arvostetaan, mutta teot puhuvat toista.”

Lapin ylioppilaslehden jäädyttäminen tarkoittaa Lautalan mielestä sitä, että LYY toimisi kokonaisen vuoden ilman aktiivista journalistista valvontaa.

“On erittäin huolestuttava ajatus, jos ylioppilaskunta työskentelisi ilman Lehteä. Vuosi on pitkä aika.”

“Kyse on paljon isommasta asiasta, eikä vain yhdestä lehdestä. Tässä punnitaan yliopiston ja LYY:n kypsyys. Nyt selviää, onko LYY:ssä tilaa kriittiselle äänelle”
-Inka Komonen

 

Vuoden tauko uhkaa hiljaisen tiedon jatkumoa

Lapin ylioppilaslehti on yhteiskunnasta ja yliopistosta kertova aikakauslehti, jossa ilmiöiden sekä asioiden taustat selvitetään. Tämänkaltaista ajattomampaa journalismia tekee pohjoisessa esimerkiksi Lapin Kansan viikonloppuliite Luppo.

Lapin ylioppilaslehteä on julkaistu yli 40 vuotta.

Paneutuvalla journalismilla voidaan Komosen mukaan luoda ymmärrystä yhteiskunnan kehityssuunnista ja tuoda esimerkkejä monimutkaisista ilmiöistä, jotka koskettavat pohjoisen ihmisiä. Tähän ei nopeatempoinen uutisjournalismi taivu.

Hän mainitsee, että vuoden tauko aiheuttaa hiljaisen tiedon ja journalistisen työkulttuurin edelleen siirtämisessä katkoksen. Siksi Komosella on selkeäsanainen viesti edustajistolle.

Hän toteaa, että kyseessä on isompi, pohjoisen demokratiaan, mutta myös journalistiseen kulttuuriin sekä sen tulevaisuuteen kytkeytyvä kysymys. Tiistaina tehtävä päätös ei kosketa ainoastaan Lapin ylioppilaslehteä.

“Kyse on paljon isommasta asiasta, eikä vain yhdestä lehdestä. Tässä punnitaan yliopiston ja LYY:n kypsyys. Nyt selviää, onko LYY:ssä tilaa kriittiselle äänelle”, sanoo Komonen.

 

Rehtorille kerrottiin talouden olevan kunnossa

Komonen vaatii avoimuutta päätöksentekoon. Hallituksen hallintotapa ei viimeaikojen perusteella vakuuta.

“Tästä jäi sellainen tunne, että ylioppilaskunta ei ole ollut avoin. Meillä ei ollut minkäänlaista tietoa, että tällaista voisi olla edessä. Emme olleet tietoisia, että talousarvio on näinkin alijäämäinen.”

Lapin ylioppilaskunta on ensi vuonna 22 000 euroa alijäämäinen eli tappiollinen. Hallituksen puheenjohtaja Krista Perälä kertoo, että alijäämää on tullut muun muassa hiljaisesta koronan jälkeisestä syksystä, inflaatiosta ja kasvaneista matkustuskuluista.

Lapin ylioppilaslehti kävi tapaamassa marraskuun puolivälissä Lapin yliopiston rehtoria Antti Syväjärveä. Palaverin tarkoituksena oli alustavasti tunnustella, voisiko yliopisto avustaa Lehden kuluissa tulevaisuudessa.

Päätoimittaja Lautalan mukana olleet LYY:n edustajat pääsihteeri Miikka Keränen ja hallituksen puheenjohtaja Krista Perälä eivät tuoneet Lautalan mukaan millään tavalla ilmi, että LYY:n talousnäkymät ovat yli kaksikymmentätuhatta tappiolliset.

Lautala huomauttaa, että Syväjärvi vielä erikseen kysyi palaverissa Lehden taloudellisesta vakaudesta.

Lehden budjetti kustannetaan mainosmyynnillä ja LYY:n varoista. LYY:n taloudesta päävastuussa ovat pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja.

 

Viesti hallituksen esityksestä levisi, mutta ei Lehden työntekijöille

Ylioppilaskunnan hallituksen kokous pidettiin joulukuun ensimmäinen päivä, jota samana päivänä edelsi edustajiston iltakoulu.

Ilmoitus Komoselle ja Lautalalle päätoimittajahaun avaamatta jättämisestä tuli vasta kahdeksan päivää hallituksen päätöksen jälkeen. He kertovat, että tieto päätöksestä tuli vasta perjantai-iltapäivänä, kun he ensin itse asiaa tiedustelivat.

Lehden graafikkoon Julia Palolaan ei otettu yhteyttä heti kokouksen jälkeen mahdollisesta töiden loppumisesta vaan hän kuuli asiasta vasta kahdeksan päivää päätöksestä (9.12.). Samaan aikaan kuin päätoimittajat ja muut Lehden työntekijät.

Lehden taiton ja ulkoasun lisäksi Palola työskentelee LYY:n visuaalisen ilmeen parissa.

Palola kertoo, että Lehden parissa työskentely kattaa noin puolet hänen saamistaan LYY:n palkkioista. Hän muistuttaa, että hänellä on vielä voimassa oleva työsopimus.

Edustajiston puheenjohtajana marraskuun viimeiseen päivään asti toiminut Pekka Nikumatti kertoo, että hän kuuli asiasta samana päivänä, kun hallitus kokoontui (1.12.).

“Kuulin asiasta käytävän keskustelua ennen joulukuun ensimmäisen päivän hallituksen kokousta. Kysyin asiasta omaa uteliaisuuttani uudelleen joulukuun seitsemäs päivä, ja sain kuulla päätöksestä enemmän.”

 

 

Puheenjohtaja ottaa syyt niskoilleen huonosta viestinnästä

LYY:n hallituksen puheenjohtaja Krista Perälä, miten hallituksessa suhtaudutaan tällä hetkellä Lapin ylioppilaslehteen?

Nyt täytyy sanoa, minkä päätoimittajillekin sanoin, että onhan tää esityksenä meille raskas. Lähtökohtana on ollut, että halutaan suojella ylioppilaslehteä.

Mitä muita säästökohteita hallitus on etsinyt?

Meillähän on aikaisemmin tänä vuonna hyväksytty kiinteistösuunnitelma. Saunasta on keskusteltu jo pidempään. Siitä tehdään selvitykset, mitä tavallaan se vaatisi, että tilasta voitaisiin tehdä esteetön ja saavutettava. Jos saunaa ei saada esteettömäksi, on tarkoitus, että siitä luovutaan tai katsotaan muuta tilalle.

Onko tehty selvitystä, millainen vaikutus vuoden tauolla olisi Lehdelle tai mitkä sen kulttuuriset (ja journalistiset) vaikutukset olisivat pohjoisen alueella?

Hyvä kysymys. Tosiaan, kuten sanoin tää ratkaisu muotoiltiin sillon hallituksen kokouksessa. Tää ois varmasti aikaisemmin varmaan tämä puhelu käyty, jos oltais tota tota..

Nyt katkes ajatus.

Niin, että kun muotoiltiin tämä esitys silloin (hallituksen kokouksessa), et sen myötä ei aikaisemmin oo tätä lehtikeskustelua käyty ja mediatyöryhmä teki omat selvityksensä aiheesta. Ne on ne selvitykset, mitä on tehty.

Mainitsemasi viime vuonna toimineet mediatyöryhmät eivät ole tehneet selvitystä siitä, mitä tapahtuu kun Lehti lakkaa tulevaksi vuodeksi. Eli onko tästä asiasta tehty selvitystä vai ei?

Ei ole tehty.

Milloin sait kuulla 22 000 euron alijäämäisyydestä ensimmäisen kerran?

Me ollaan käsitelty sitä tosiaan hallituksen kokouksessa (1.12.). Eli sitä ennen me ollaan tiedetty taustatyötä tehdessä, että kulut kasvaa ja tuotot ei. Se on ollut taustalla ja sellaisella odotuksella ollaan oltu.

Marraskuun puolessa välissä (17.11.) kävitte tapaamassa rehtoria, joka erikseen kysyi LYY:n ja Lehden taloudellisesta tilanteesta, ettekä te maininneet Lehden ahdingosta, itseasiassa päinvastoin, kerroitte yhdessä Keräsen kanssa asioiden olevan hyvin. Miksi ette kertoneet rehtorille, että budjetti tulee olemaan alijäämäinen?

Juurikin silloin puhuttiin, että tota tota... Silloin ei keskusteltu kokonaiskuvasta. Juurikin sen takia, kun lopullinen luonnos oli vasta valmistumassa. Ei ollut tuoda mitään lukua siihen keskusteluun.

Eli tiesit tuolloin, että budjetti tulee olemaan reippaasti alijäämäinen, mutta et maininnut asiasta millään tavalla vaikka taloudesta teiltä kysyttiin?

Tosiaan. Talousarvio ei ollut sellaisessa luonnosvaiheessa, että olisin uskaltanut sitä sen enempää avata. 

Miksi ilmoitus päätoimittajahaun avaamatta jättämisestä tuli Lehden työntekijöille vasta kahdeksan päivää esityksen jälkeen?

Hyvä kysymys myöskin. Tätä olen pahoitellut. Tässä on ihan inhimilliset syyt taustalla. Sanoin ottavani koppia tästä. En sitten ole ehtinyt tätä tehdä ja flunssa iski päälle. Yksinkertaisesti minun olisi pitänyt varapuheenjohtajalle tai pääsihteerille sanoa, että tämä on hoitamatta.

Miten edustajiston puheenjohtaja, joka ei edes ole ollut tästä kuullessaan enää luottamustoimessa, on saanut tietää asiasta 1.12., ja vieläpä ennen hallituksen kokousta. Miltä tämä sinun mielestäsi näyttää?

Edustajiston puheenjohtaja ei muistaakseni ollut silloin paikalla.

Hän ei itseasiassa ollut enää luottamustoimessa, ja eihän se sitä tarkoita etteikö hän voisi tästä asiasta kuulla?

Toistatko kysymyksen.

Miten edustajiston puheenjohtaja, joka ei edes ole ollut tästä kuullessaan enää luottamustoimessa, on saanut tietää asiasta 1.12., ja vieläpä ennen hallituksen kokousta. Miltä tämä sinun mielestäsi näyttää?

Siis kuten sanoin, tämä on aivan minun virhe. En tuota delegoinut eteenpäin. Minusta tuntuu tämä pahalta. Tietenkin heille olisi pitänyt ilmoittaa ensisijassa.

Halusitteko päätoimittajien irtisanomisilmoitukset nimenomaisesti ennen hallituksen ja edustajiston kokousta, jotta Lehteä voidaan esittää ketterästi leikkauslistalle?

Ei. Tämä idea syntyi hallituksen kokouksessa, kun pyöriteltiin leikkauskohteita. Se tuli siitä, kun tasaisin väliajoin käydään keskustelua Lehden tulevaisuudesta, että nyt on hyvä hetki hiljentää tämä keskustelu.

Nyt nähtiin sellainen sauma, että pystytään pysähtymään taustatyöhön vuodeksi. Lehden työstäminen vie paljon aikaa ja tuntuu, että tunnit on jo niin vähässä, ja kun molemmat sattui irtisanoutumaan, niin nähtiin tilaisuus, että nyt selvitetään vuosi sitä taustaa.

Miksi juuri päätoimittajien vaihtuminen on mielestäsi oiva sauma “hiljentää” keskustelu?

Tunnistetaan tarve siihen kehittämistyöhön, kuten sanoinkin. Lehti on iso työ tehdä. Tuntuu, että nykyinen tuntimäärä ei riitä, tai sillee. Tekemistä on tosi paljon. Sitten siihen päälle ei haluttaisi tunkea vielä lisää.

Viime päivien LYY:n viestintää syytetään ristiriitaiseksi sekä hallitustoiminnan kerrotaan Lehteä koskevan päätöksenteon osalta olleen niin kutsuttua huonoa hallintoa. Miten kommentoit?

[Pitkä hiljaisuus] Niin. Ristiriitaisuudesta pyrittiin pois, että saatais avattua se tausta ja juurikin saataisiin kirjoitettua viesti, jossa meidän pohja-ajatus on. Ymmärrän, että siitä tulee ristiriitaisen kuuloista viestiä. Viestillä (9.12.) pyrittiin avaamaan se, mikä meidän tausta-ajatus on tässä. Näen enemmänkin, että meidän päämäärää on tuolla horisontissa.

Olet nostanut esiin lähettämässäsi sähköpostissa rehtorin tapaamiselta kohdan, että Lehteä voitaisiin jakaa myös muihin maakuntiin, eli levikkiä voitaisiin voimakkaasti kasvattaa. Nyt Lehteä on jaettu työntekijöiden toimesta ainoastaan Rovaniemellä alle kymmeneen kohteeseen. Miten tällainen laajentuminen on mahdollista toteuttaa, jos lehti jäädytetään vuodeksi, ja jo nyt näyttää olevan tiukkaa? Aikooko LYY siis kenties kasvattaa Lehden budjettia tulevaisuudessa?

No siis, minusta se olisi ainakin hieno asia, siis se mistä puhuttiin, kun ollaan täydessä potentiaalissa. Mediatyöryhmäkeskusteluiden aikaan pohdittiin, miltä voisi näyttää tulevaisuuden ylioppilasmedia.

Oletko huolissasi, miten Lehti saadaan elvytettyä ja journalistinen tieto siirrettyä uudelle päätoimittajalle, jos välissä on vuoden tauko?

Kyllä tietenkin tällaisiin esityksiin sisältyy tuollaisia haasteita ja riskejä. Mutta kyllä mä nään, että pointti on se iso kuva, jolla sitten saataisiin turvattua se tulevaisuus. Juurikin, että rakennetaan. Ne rakenteet elää ja pääsee kukoistamaan vuoden tauon jälkeen.

 

Edustajisto kokoontuu Lapin yliopistolla LS2:ssa tiistaina 13.12. kello 15. Tilaisuudessa on etämahdollisuus.

4 kommenttia artikkelissa “Lapin ylioppilaslehden tulevaisuus on katkolla – hallitus esittää julkaisulle vuoden taukoa

 1. ”Sampsa Hannonen: myötätunto ei maksa mitään.” Sitten sama henkilö julkaisee haastattelun, josta loistaa skandaalin halu ja pyritään tuomaan haastateltava huonossa valossa esiin.
  Tässä on sama fiilis, kuin Gettomasan haastattelussa. Tässä vain roolit toisinpäin.

  Miten päätoimittajat antaa julkaista tällaista?

  1. ”Oletko huolissasi, miten Lehti saadaan elvytettyä ja journalistinen tieto siirrettyä uudelle päätoimittajalle, jos välissä on vuoden tauko?”

   Tässä oleellinen kysymys.

 2. Hyvä artikkeli tärkeästä aiheesta. On ikävää, ettei opiskelijoille päin asiasta viitsitty tiedottaa millään tapaa. Etenkin kun ylioppilaskunnan tilanne heijastuu suoraan jäsenistöön. En todellakaan syytä suhmuroinnista, mutta eihän tämä LYY:n aivan sattumalta ja vastikään huomaamien taloudellisten vaikeuksien kanssa hyvältä näytä. Eemelin nostama Gettomasa on tässä hyvä esimerkki. Sitä ”ollaan messissä” ja ”tehdään tän geimin eteen”, vaikka heti silmän välttäessä sählätään ihan muuta. LYY:lle on tuotu esille lehden merkitys opiskelijoiden sananvapauden ja edunvalvonnan työkaluna. Lehden sponsorisopimusten kehittämistä on ehdotettu. Ei ole pitkäkään aika kun LYY teetätti kalliilla yliopiston ulkopuolisen selvityksen lehden merkityksellisyydestä, jossa todettiin lehden säilyttämisen tarve. LYY:lle on toistuvasti ehdotettu mahdollisuutta kääntyä jäsenistön puoleen ongelmatilanteissa. Opiskelijat eivät vissiin olisi kuulleet koko asiasta taaskaan mitään, ellei ylioppilaslehti olisi kirjoittanut juttua. Lähiörottia lainatakseni:
  Ja niin se menee, se on aina menny niin
  Ja niin se tulee aina menemään, bitch!

 3. Hieno artikkeli ja tinkimätön haastattelija. Lehden tauollejättämispäätöksen absurdiudesta & perusteettomuudesta piirtyy tarkka kuva.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *