“Olemme kaikki yhtä perhettä. Yksi Ukraina.”

Teksti Jenni Katermaa

Kuvitus Josefina Yrjölä

Venäjän hyökkäyssodan aikana Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on noussut satoja kertoja erilaisten yleisöjen eteen pitämään puheita. Millaista kuvaa Zelenskyi rakentaa ukrainalaisesta kansallisidentiteetistä puheissaan?

Venäjän hyökkäyssodan aikana Ukrainan presidentistä Volodymyr Zelenskyistä on tullut maailmanpolitiikan keskeinen hahmo. Zelenskyi on viestinyt maailmalle ja kansalleen lähes päivittäin sodan tapahtumista satojen puheiden välityksellä. Puheet löytyvät Ukrainan presidentin virallisilta nettisivuilta video- ja tekstimuodossa. Puheiden kokoelmaa selatessa vaihtelee kotikutoisen näköiset itsekuvatut videot ja lukuisissa edustustilaisuuksissa läsnä olevalle yleisölle pidetyt virallisemmat puheet. Zelenskyi on puhunut yleisöjen edessä eri maiden parlamenteissa, kansainvälisen politiikan foorumeissa ja EU:n sekä YK:n jäsenmaiden kokouksissa.

Tarkastelin kandidaatintutkielmassani neljää Zelenskyin pitämää sota-ajan puhetta analysoidakseni retorisia keinoja, joita hän käyttää. Analysoimani puheet olivat puhe Yhdysvaltain kongressille, puhe Eurooppa-neuvostolle, presidentin uudenvuodenpuhe sekä yhtenäisyyden päivän puhe. Tutkielmassani pyrin vastaamaan siihen, millaista kuvaa Zelenskyi maalaa ukrainalaisesta kansallisidentiteetistä puheissaan.

Venäjän hyökkäyssodan aikaisissa puheissa rakennetaan tarinaa kahdesta kansasta: ukrainalaisista ja venäläisistä. Puheissa kerrotaan sodan osapuolten motiiveista, ja siten pyritään saamaan kannatusta Ukrainan tai Zelenskyin intresseille. Sanojen taakse kätkeytyy aina vahvoja merkityksiä ja Zelenskyin puheissa jokainen sana välittää jonkinlaista viestiä. Piilotettuja merkityksiä ymmärtääkseen on tärkeää hahmottaa argumentaation tavoitteita.

Filosofi Chaïm Perelmanin argumentaatioteorian mukaan yleisön merkitys korostuu osana argumentaatiota. Perelmanin teorian yleisöpainotus ohjasi merkittävästi aineiston analyysiä osana tutkielmani tekoa.

 

Länsimaat Ukrainan tukena

Venäjän hyökkäyssodan aikana Zelenskyin julkisilla esiintymisillä on ollut valtava merkitys niin Ukrainan kansalaisille kuin myös muille valtioille. Zelenskyin julkiset esiintymiset ja lausunnot käynnissä olevan sodan aikana ovat maailmanpoliittisesti merkittäviä ja suuntaa antavia viestejä. Zelenskyin kaltaiselle kansainvälisesti vaikuttavalle johtajalle puhe on välttämätön politiikan väline. Tapa, jolla presidentti puhuu kansalaisistaan vaikuttaa siihen, miten kansainvälisessä politiikassa suhtaudutaan sodan osapuoliin.

 

Länsimaiden tuki Ukrainalle sodassa on ollut elintärkeää. Venäjän pakotteilla sekä Ukrainan saamalla aseellisella avulla on merkittävä vaikutus Ukrainan sotamenestykseen.

Puheissaan Zelenskyi pyrkii vakuuttamaan yleisönsä vapauden, rauhan, yhtenäisyyden ja demokratian puolustamisesta. Kun Zelenskyi vetoaa kyseisiin arvoihin puhutellessaan esimerkiksi Yhdysvaltain kongressia tai Eurooppa-neuvostoa, osoittaa hän siten tuntevansa länsimaisen yleisönsä. Lisäksi Zelenskyi monissa yhteyksissä rinnastaa etenkin vapauden ja yhtenäisyyden arvot ukrainalaisiin luoden näin kytköksen yhteiseen arvomaailmaan länsimaiden kanssa. Empatiaa tunnetaan parhaiten samankaltaisia kohtaan; siksi Zelenskyi haluaa sitoa ukrainalaiset länsimaalaisuuteen.

Länsimaiden tuki Ukrainalle sodassa on ollut elintärkeää. Venäjän pakotteilla sekä Ukrainan saamalla aseellisella avulla on merkittävä vaikutus Ukrainan sotamenestykseen. Tärkeää on myös solidaarisen ja aineettoman tuen osoittaminen. Zelenskyi pyrkii vakuuttamaan muulle maailmalle, että avun suuntaaminen ukrainalaisille on välttämätöntä. Zelenskyin retoriikassa ukrainalaiset sidotaan osaksi länsimaista arvomaailmaa, ja siten pyritään saavuttamaan länsimaiden aineellinen sekä aineeton tuki.

 

Ukrainalainen kulttuuri ja kansallisidentiteetti

Ukrainan kansalle suunnatuissa puheissa Zelenskyi kuvailee kaikkea ukrainalaiselle kulttuurille ominaista ja arvokasta: idyllistä luontoa, värikästä korkea- ja kansankulttuuria sekä monikulttuurista historiaa. Kulttuurin kuvauksessa ilmenee presidentin ja ukrainalaisten jakama ylpeys kollektiivisesta kulttuuripääomasta ja Ukrainan kansallisuudesta. Sotivalle kansalle kuvaukset tutun ja turvallisen kotimaan kulttuurisista idylleistä on kansallista taisteluhenkeä nostattavaa.
Zelenskyin puheissa ilmenee sota-ajalle tyypillistä kansallisidentiteetin kuvailua. Zelenskyi puhuu ukrainalaisista pelottomana ja vahvana kansana. Ukrainalaisten periksiantamattomuutta ja rohkeutta korostetaan asettamalla heidät vastakkain Venäjän kanssa. Venäjästä ja venäläisistä puhuessaan Zelenskyi ei säästele sanojaan, vaan nimittää heitä esimerkiksi terroristeiksi, murhaajiksi ja roistoiksi. Kansainvälisen politiikan professori Vilho Harle kirjoittaa, että sodassa vihollisen täytyy olla paha, jotta kansa pystyy oikeuttamaan sodankäynnin ja näkemään oman puolen teot sankarillisina.
Zelenskyin puheissa ukrainalainen kansallisidentiteetti näyttäytyy itsenäisenä ja Venäjästä irti pyristelevänä. Slaavilaisten kielten suomentaja Eero Balk ja kielentutkija Jussi Nuorluoto ovat sitä mieltä, että ukrainalaista kulttuuri-identiteettiä on pitkään määrittänyt rajanveto venäläisyyteen. Toisaalta Ukrainan ja Venäjän yhteinen historia on vaikuttanut vahvasti ukrainalaiseen kulttuuriin sekä kansan kollektiiviseen identiteettikokemukseen. Länsi- ja Itä-Ukraina eroavat toisistaan vahvasti niin kielen, uskonnon kuin poliittisten suuntaustenkin suhteen. Puheissaan Zelenskyi ei suoraan mainitse Ukrainan kaksikielisyyttä tai Venäjän kanssa jaettua historiaa. Vaikeneminen Venäjän läsnäolosta ukrainalaisessa kulttuurissa ja identiteetissä on luultavasti Zelenskyiltä tietoinen päätös luoda etäisyyttä Venäjään ja venäläisyyteen.

 

Epävakaassa ilmapiirissä ja sodan murroksessa kansallisidentiteetissä ilmenee muutoksia, joiden tutkiminen on tärkeää kansakuntien tulevaisuuden hahmottamisen kannalta.

 

Nationalismi ja kansallisidentiteetti muutoksessa

Zelenskyin puheissa kaikuu vahva nationalistinen sanoma. Ukrainan sodan nationalistiseksi symboliksi on muodostunut huudahdus Kunnia Ukrainalle! (Slava Ukrajini!). Kyseinen isänmaallisuuden osoitus toistuu lähes kaikkien Zelenksyin puheiden lopussa. Huudahduksella on pitkä nationalistinen historia; sitä on käytetty Ukrainan itsenäisyystaisteluissa jo 1800-luvun lopulta lähtien.

Epävakaassa ilmapiirissä ja sodan murroksessa kansallisidentiteetissä ilmenee muutoksia, joiden tutkiminen on tärkeää kansakuntien tulevaisuuden hahmottamisen kannalta. Poliittiset epävarmuudet ja sotilaalliset konfliktit Ukrainassa ovat vahvistaneet ukrainalaisten kansallisidentiteettiä sekä nationalistista yhtenäisyyttä, mikä näkyy erityisesti venäläisyydestä etääntymisenä. Zelenskyin puheissa nationalismin vahvistuminen ilmenee symbolisten huudahdusten lisäksi esimerkiksi ukrainalaisten kuvailussa yhtenäisenä perheenomaisena kansana, joka isänmaallisesti puolustaa omaa maataan. Myös venäläisyydestä vaikeneminen kansankulttuuria ja historiaa kuvailtaessa on nationalistinen päätös.

 

Ukraina osana yhtenäistä länttä

“Seisomme, taistelemme ja voitamme. Koska olemme yhtenäisiä. Ukraina, Amerikka ja koko vapaa maailma”, Zelenskyi julisti Yhdysvaltain kongressille viime vuoden joulukuussa. Sanoissa kiteytyy sodan maailmanlaajuinen vaikutus. Globaalissa maailmanpolitiikassa ei ole valtiota johon sota ei vaikuttaisi; siispä jokaisen valtion odotetaan asettuvan puolustamaan jompaa kumpaa sodan osapuolta. Sota on valtiolle ja kansakunnalle äärimmäinen tilanne, jossa me ja muut -asetelma tuottaa erilaisia käsityksiä ja mielikuvia sodan osapuolista. Zelenskyin sota-ajan puheista valtiot ovat saaneet käsityksen siitä, millainen kansa Venäjää vastaan taistelee. Zelenskyin puheet ovat toimineet vahvoina kannanottoina länsimaisten arvojen puolelle asettumisesta. Ukrainalainen kansallisidentiteetti asemoituu puheissa pääosaan ja kansallisromanttiset kuvaukset kehottavat puolustamaan Ukrainaa.

 

Lähteet:

 

Zelenskyi, Volodymyr (2023) Ukraine is united because it is strong. Ukraine is strong because it is united - President’s greetings on the Day of Unity. 22.1.2023. 

Zelenskyi, Volodymyr (2022) We stand, we fight and we will win. Because we are united. Ukraine, America and the entire free world - address by Volodymyr Zelenskyy in a joint meeting of the US Congress. 22.12.2022. 

Zelenskyi, Volodymyr (2022) New Year greetings of President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. 31.12.2022. 

Zelenskyi, Volodymyr (2023) We must guarantee security of Europe - address by the President of Ukraine to the participants of the special session of the European Council. 9.2.2023. 

Ahola, Suvi (2022) Sinikeltainen kulttuurimaa. Helsingin Sanomat. 30.5.2022. 

Harle, Vilho (1991) Hyvä, paha, ystävä, vihollinen. Helsinki; Tampere: Rauhankirjallisuuden edistämisseura: Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. 

Kulyk, Volodymyr (2016) National Identity in Ukraine: Impact of Euromaidan and the War. Europe-Asia Studies, 68(4), 588–608. 

Yuzych, Yuriy (2018) “Glory to Ukraine!”: Who and when was the slogan created? Istorychna Pravda. 4.10.2018. 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *